top of page

PRAVIDLA

ETAPÁK CÍL NEZNÁMÝ

Etapák - Cíl neznámý, je závod pro všechny, kteří chtějí jít stejnou cestou jako my. Kteří ctí ducha závodu vyřčeného v úvodu ústy Jaroslava Foglara a dokresleného větou Emila Zátopka:

„Sportovec nemůže utíkat s penězi v kapsách. Musí běžet s nadějí v srdci a se sny v hlavě.“

Proto se domníváme, že rozsáhlá pravidla závodu nejsou nutná. Níže proto uvádíme pouze několik bodů, kterých je nutné se držet a kterým je vždy nadřazeno pravidlo fair-play.

Základní ustanovení

 • Závodu se každý účastní na vlastní nebezpečí.

 • Každý závodník je povinen dodržovat pravidla silničního provozu.

 • Každý závodník se bude během závodu chovat k přírodě maximálně šetrně a veškeré odpadky, které během závodu vytvoří, přiveze do cíle etapy (kromě vlastních exkrementů, které je možné zanechat v přírodě).

 • Závodník je povinen být na startu každé etapy vybaven povinným vybavením - bez něj se nemůže závodu zúčastnit.

 • Každý závodník by měl v duchu fair-play pomoci svému soupeři, ocitne - li se v jakékoliv nouzi. Pokud to neudělá, bude si to muset vyříkat se svým svědomím, které ho večer po oblohou plnou hvězd jistě dostihne.

Kategorie

Závodu se mohou zúčastnit pouze borci a borkyně, kteří v den konání závodu dovršili 18 let věku

Závodí se v kategoriích

Jednotlivců

 • muži 18 - 49 let

 • muži 50 - nekonečno let

 • ženy 18 - 49 let

 • ženy 50 - nekonečno let

Rozhodující je věk v den konání prologu.

Kategorie bude otevřena, pokud se jí zúčastní alespoň 3 závodníci.

Družstev

 • družstvo tvoří dva závodníci stejného pohlaví přihlášení při registraci jako družstvo

 • smíšených družstev - smíšené družstvo tvoří závodníci různého pohlaví, tedy zejména muž a žena:)

Zaznamenávání trasy

Způsob, kterým se Etapákem pronavigujete, necháváme na vás. 

Bezpodmínečně však musíte svoji trasu zaznamenat a v podobě souboru GPX ji následně odevzdat v cíli každé etapy pořadatelům ke kontrole.

Pokud trasu závodu na jakémkoliv místě opustíte, musíte se po nalezení správné trasy vždy vrátit do tohoto bodu a odtud pokračovat dále.

Nedodržení trasy povede k diskvalifikaci ze závodu.

Podpora

Jakákoliv předem sjednaná podpora ze strany třetích osob je během závodu zakázána.

Závodník si musí vystačit pouze s tím, co veze s sebou, nebo co sežene po cestě. Podpůrná auta, sportovní ředitelé a lednice s krví se zakazují. Držet měchy kováři při vaření prasklé vidlice je však povoleno.

Vítěz

Vítězi jsou všichni, kdo dorazí zdárně do cíle, nicméně někdo musí přeci jen vyhrát.

 • Vítězem etapy se stává ten kdo dorazí do cíle jako první.

 • Vítězem Etapáku se stává ten, kdo zaznamená nejlepší výsledný čas. Časy prologu a všech etap se sčítají.

 • Vítězem soutěže družstev je mančaft, který docílí nejnižšího výsledného času (časy obou borců ve všech etapách se sčítají).

 • Vítězem soutěže družstev je mančaft, který docílí nejnižšího výsledného času, přičemž v rámci jedné etapy nesmí být rozdíl závodníků vyšší než půl hodiny.

LOGA-kickbike_grey.png
LOGA-pasek_grey.png
LOGA-atex_grey.png
LOGA-kick_grey.png
stepshop grey.png
bottom of page